GONG a KUPOLÁBAN! 
MusiContact RezgőTér Kompozíciók 
2015. május 27., szerda – RoHAM, Budapest 

A gongot köszönjük az Ethnosoundnak. Próbalehetőségeinkért köszönet a Dürlin Rendezvényirodának. 

Peter Ogi, a MusiContact alapítója már több éve kísérletezik audiovizuális rezgő terek kialakításával. A Millenárison 2011-ben tartott első RezgőTér Esemény 120 zenész és 400-500 fős, interaktívan közreműködő közönség részvételével nagy sikert aratott. 

A MusiContact Gongszerű rezgő teret, többdimenzionális "Audiovizuális Rezgő Jelenséget" épít a 3+1D-s térben. A Gong ezúttal május 27-én a RoHAM Kupolatermében lesz felépítve, és 1 óra 30 percen át fenntartva. 

A MusiContact RezgőTér Kompozíciói a hagyományos hanggyógyítás újszerű zenei formáiként jönnek létre. A rezgő Gong belsejében való tartózkodáson kívül, a MusiContact nagyszabású, egész délutános programot készít elő, lehetővé téve a ráhangolódást a 21 órakor kezdődő take-off-ra, mikor is elhagyjuk a hétköznapi tudatszintet, és a Gongban megtapasztalható többdimenzionális energiamátrixokba látogatunk. 

Lépj be hát Te is egy rezonáló gongütés belsejébe! 

a fotókat Béky Zoltán készítette az egyik próbán
Az esemény megvalósítói 
MusiContact Vizuál: 
Sztojánovits Andrea "attaray" 
Méhes Lóránt (Zuzu) 
Bálint Anita 
"Niti" 
Bertók Éva 
Full KOLOR 
Dreampire – Álom Archívum 
MusiContact Audio: 
A MusiContact Vegyes Kórus / Menyhei Ádám és Ferdinánd Árpád vezetésével 
Peter Ogi / kvadrofon hangkép, hangvezető 
Rosinflux - T. Bali / feszítetthúr-installációk 
swanasa+dot / live set electronics 
Berni / atmosphere-electronics és ending soundscape 
Frankie Látó / szólóhegedű 
Filó Edit / klarinét
Kovács Gábor / klarinét 
Empty Ken / tabla 
Kriska Bálint / synth. 


A program:
17 h
Intro
A földszinti terem már délután 5 órától fogadja a RezgőTér Utazókat, akik egy finoman tervezett, hang-fény-installációkkal kialakított térben relaxálva, pihenve készülhetnek az esti take-off-ra (felszállásra). A vizuális textúrát hangzó tartalmak egészítik ki.
20.30 h
Take-off – performansz
A Kupola megnyitása
21 h
A MusiContact RezgőTér Kompozíciók bemutatása
I. Ether
II. John Cage 4'33'' Csend
III. Rezonances Caleidoscopiques
IV. Outro


A bemutatandó darabok ismertetése: 

I. Ether: 
A MusiContact hiszi, hogy az éber álmodás állapotában a közvetlen teremtő erő szabadul fel és lép akcióba. A Dreampire álom adatbázisából származó álomvetítés két egymással szemben elhelyezkedő vásznon zajlik míg a MusiContact Audió Team-je létre hoz egy "Álom-Ethert", amelybe az éber álmodás állapotában kapcsolódunk. 
Az „Ether” négy tételben 45 percig tart. A kvadrofon hangosítás, a kórus és a hangszeresek koncentrikus körökben való elrendezése egy manadalarózsát ábrázol és lehetővé teszi, hogy eme hangrózsa fokozatosan nyíló szirmai között sétálhassunk a darab időtartama alatt. Megnyitás, megnyílás, szabadítás, szabadulás. Szabadság – ez tehát a mozdulat. A teljes folyamat a szabadság szándékáról, tudatosodásáról, akarattá válásáról és végül megcselekvéséről szól. Egy gondolat szárnyakat kap, szárnyra kap… Az Ether című RezgőTér Kompozició ennek a mozdulatnak négy fázisát jeleníti meg: 

1. The Impulse: Az első tétel a szándék születése és akarattá sűrűsödésének folyamata. A világítás színe vörös. A Tudat a biológiai szférán keresztül jelenik meg az anyagi valóságban. A szándék impulzusai az agyban elektromos kisülések apró jelenségeiből keletkeznek. Az agy egy bioelektromos berendezés. A tétel hasonlatként az esőben megázó nagyfeszültségű drótok elektromos rövidzárlati állapotát használja és így jeleníti meg. A vérből és elektromosságból álló agyi folyamatok az impulzusok, rövid energia-leadások jelei. Az impulzushangok sűrűsödése a gondolati káoszt imitálja, ahogy a "bodymind" rendszer a kezdeti impulzust visszhangozza és „vitatja”. Végeredményként a tétel végére a szándék akarattá sűrűsödik es tudati paranccsá szilárdul. 

2. The Flow: A második tétel a tudatossá lett akarat-parancs elektromos jeleinek végigáradása az idegrendszer hosszú, szétágazó fonalain. A világítás színe kék, majd zöld (mélységes univerzum-szín, az óceánok színe, a Föld színe, végül a természet zöld színe). A jelek, mint elektromos töltésű elektronok, hasonlóan a fotonokhoz, a fényhez töretlen hullámokként terjednek, futnak végig akadálytalanul áramolva az idegi pályákon. A hullámzó harmónia dominál es a bálnák lassúságával hömpölyög. Debussy Tenger című szimfonikus költeményének egy üteme nyúlik tíz perc hosszúságúra a végtelen felé. Őstenger, ahol minden áramlik. Akadálytalan flow, a gátak feloldódnak. Hosszú hangok harmóniáin lebegünk. 

3. The Unfolding Petals: A harmadik tétel az idegpályákon végigáramló tudatosodott akaratparancs megérkezése a kezekbe, ujjakba, izmokba. A világítás színe aranysárga (az anyagi világ es a hullám-természetű univerzum aranykapujának színe). A hangzó háttér textúrája tűz. A láthatatlan test cselekvése történik. Ez a megnyílás és a kalitkák megnyitása is egyben. Ezernyi madár repül szabadon az ég felé; a rózsa kibomlik egészen. A klarinétok fénye teszi teljessé az érzetet. A tubák is kecsesen verdesik főnixszárnyaikat. A szabadság megvalósul. Kicsi lelkek szárnyakra kapnak, repülnek s repítenek minket is halkuló staccato-sorozatokkal e pici hangok könnyed szféraiba. Láthatatlan megfoghatatlanságból formált etheri kezeink most tudatunkból közvetlenül az anyagi világhoz nyúlnak és újraformálják azt. Ez az a sík, ahol korszakunk anomalisztikus architektúrája lebontható. Egy új közös epítkezés elkezdődhet. Igen, megint Einsteint idézhetem: „egy bizonyos síkon létrejött problémát nem lehet feloldani ugyanazon a síkon”. Az Álom-Ether, a tudatos, teremtő álmodás a valóság és az álom határain kapcsolatot teremt egy valtoztatható világgal, amely emberibbé és anomáliamentessé tehető. 

4. The Closure: A rezgő tér új hangzásba rezonál, gerjed, óhatatlanul – ez az univerzum örök dinamikája. Elektronikus atmoszféra dereng fel. "Les harmonies planetaires... Minimal… És vissza a Földre. Back to Earth to Be Free!"

II. Az est e pontján John Cage 4'33'' Csend című darabja kerül előadásra. "A csend is csak egy másik fajta zene..." – John Cage 

III. Rezonances Caleidoscopiques: 
Ezen darabunk vizuális rezgőtartalmaként Méhes Lóránt (Zuzu) mandala-morph filmje vetítődik a kupolatetőre. Mozgó kórusénekesekkel és hanggeometriai elvek szerint elhelyezett zenészekkel a darab egy, a valóság többdimenzionális és patternszerű kiterjedéseibe, hologramikus szerkezeteibe való élményutazás. A darab kétszer ismételt hosszú, 12 fokú hangsor dallamának (Cantus Firmus) térbeli eseményeiből képez rezgő teret. A hangsor ívei egy Cantus Firmus-nak tekinthető szériábol származnak: a “cantus firmust” (fix melódia – a középkori polifónia eleme) egyben számozott basszusnak értelmezve. Ily módon a dallamhangok itt egyben gravitációs terek és a köréjük épulő vonzásterek központjai inkább hangtömbökként jelennek meg. A hangzótömbök egyrészt szimmetrikus rezonancia patternek, illetve maguk a (számozott basszusra épülő) triad-kristályszerkezetek. Másreszt a szimetrikus patternek, hármashangzatok múlandó, virtuális formainak határain túl, a hangtömbök másik szintje válik megtapasztalhatóvá. A Tonális Hullám-Interferencia, az örök, zizegő energiamező itt a RezgőTér tonális ködeit teszi átélhetővé. A Resonances Caleidoscopiques című darabunk tehát az égitestek lassú mozgásait, energetikai törvényszerűségeit bontja ki a Gongban. Egymást követő Hangtömbök nyílnak egymásra újabb és újabb gravitációs központok megjelenésével. Égitestként mozgó hatalmas alakzatok térülnek el eredeti pályáikról s fordulnak lassan új gravitációs központok köré elliptikus, glissandoszerű körpályákon. Galaktikus rendeződések, naprendszerek, hullócsillag-, meteor-, elektronködök. A szimmetrikus pattern virtuális, múlandó. A Cantus Firmus, a spektrális interferencia örök. A Resonances Caleidoscopique című RezgőTér Kompozíció a MusiContact Eric Satie-nak dedikált darabja. - Peter Ogi

MusiContact by Peter Ogi: Gong a Kupolában (RoHAM, 2015. május 27.)

A 4K! - Negyedik Köztársaság sajtóközleménye, 2015. május 6.

A világgazdaság átalakulása, a lehetséges konfliktusok és környezeti problémák miatt várható, hogy a következő évtizedekben az eddigieknél erősebb bevándorlási hullámok érik el Magyarországot.

A kormány ahelyett, hogy élhetőbb országot teremtene az itt lakóknak, a bevándorlók ellen próbálja fordítani az embereket „nemzeti konzultációjával”. Orbán úgy ágál a bevándorlók ellen, úgy oktat ki más országokat, hogy közben százezrek hagyják el az általa vezetett országot, mert nem látják biztosítottnak itthon a jövőjüket.

A bevándorlás kérdését nem lehet elintézni olcsó, rasszista hangulatkeltéssel. Ez nem nyújt semmilyen megoldást. A menekültek számára emberséges bánásmódot kell biztosítani. Másképp hogyan várhatnánk el, hogy velünk is normálisan bánjanak, ha nehéz helyzetbe kerülünk?

A 4K! a bevándorlást a politikai közösség köztársasági elve szerint kívánja kezelni: mindenki, aki Magyarországon él és dolgozik, valamint elsajátítja a magyar nyelvet és tisztában van a történelmi-kulturális hagyományokkal, jogosult az állampolgárságra és a politikai részvételre. Ugyanez az elv feltételezi, hogy azok, akik a köztársaság részévé kívánnak válni, valóban elfogadják a Magyar Köztársaságot új hazájuknak. A bevándorlás feltétele az integráció. Az államnak feladata, hogy az integrációt elősegítse és ellenőrizze.

Százezrek vándorolnak ki a bevándorlóktól féltett Magyarországról