"A mail art nem halt ki, csak átalakult." - Szombathy Bálint megnyit
Rózsa Melinda: Whisperers
Hoffmann György és Ocztos István
the game 4 - a kiállítás - megnyílt!

vazz, erre van pénz?


A németújvári Kivándorlók Múzeuma a burgenlandiak* 19-20. századi Amerikába vándorlását dokumentálja. Személyes tárgyak, korabeli újságok, képek és dokumentumok segítségével mutatja be a kivándorlás történetét, és a burgenlandiak életét Amerikában.

A barokk malomépületben két múzeum van egy fedél alatt, a Kivándorlók Múzeumán kívül itt kapott helyet a Josef Reichl Múzeum is. (Josef Reichl egy hiénc tájnyelvi költő volt). 


Kivándorlók Múzeuma, Németújvár / Auswanderermuseum, Güssing

Ocztos István három megkezdett grafika formájában tett fel három kérdést az Internet nevű nyilvánosság érdeklődő művészeinek. A válaszok befejezett grafikák formájában az Internet nevű hálózaton digitálisan érkeztek István címére. 

A beérkezett pályamunkákból nyílik kiállítás az iF Kávézóban (1092 Budapest, Ráday utca 19.) január 29-én, kedden 18 órakor. A kiállítást megnyitja Szombathy Bálint. Esti jazz: Sárik Péter - Gyárfás István.


A kiállító művészek: Corinne Feray (Franciaország), Silvia Faini (Olaszország), Dominique Spiessert (Franciaország), Randi Antonsen (Norvégia), Maria Cristina Homem de Melo (Portugália), Mark Longbottom (Egyesült Királyság), Nishi Rin (Japán), Rózsa Melinda (Magyarország), Suzanne Marie Lambert (USA, Kalifornia), Simone Yvette Halloran (Ausztrália), Bujdosó B. Krisztina (Magyarország), Sabine Fazekas (Franciaország) 

the game 4 - a kiállítás


Cseh Tamás arcai – keresztül az életen egynapos kiállítás, audiovizuális installáció és koncertek az Országos Széchényi Könyvtárban

Január 22. nem csak a magyar kultúra napja, hanem Cseh Tamás születésnapja is. Idén lett volna 70 éves. A kiállítást Kövér László házelnök nyitotta volna meg, ezt hálistennek megúsztuk, gyengélkedik vagy mi, mindenesetre – egyelőre – sikerült elkerülni azt, amit Cseh Tamással kapcsolatban nagyon nem szeretnénk megélni: hogy államosítsák. Jankovics Marcellnek is inkább a munkáit kérnénk, ha lehet választani, köszöntőjében legalább háromszor annyiszor ejtette ki a száján a vízöntő szót, mint amit bölcselmünk felfogni képes. 

Maradni azért érte meg a hivatalos megnyitón, hogy meghallgassuk Bereményi Géza anekdotáját, miszerint Cseh Tamás egyszer azt mondta neki: gyáva vagy, mert amit még a kocsmában sem mersz kimondani, azt megírod a sorok között, és velem énekelteted el. Erre én azt feleltem, te meg tudatlan vagy, mert sokszor csak évek múlva érted meg, miről szól valójában egy dal... :D És Bereményi felolvasta, amit Cseh Tamásról írt, halála után, ez a Jó Január herceg, igen, a 30Y... 

Megnyitóból egynapos kiállításhoz ennyi elég is, az én szövegemből meg pláne, annyit még hozzá, hogy bort kóstoltunk Takleréktől, mára címkéztek jófajta vöröseket, aztán déli koncert, az egykori zenésztársakkal: Novák Jánossal, Márta Istvánnal, Kecskeméti Gáborral – Bornai Szilveszterrel kiegészítve a csapatot. 

Este 6-kor Másik Jánossal folyt. köv., addig vetítések, nézelődés. Épp csak egyvalaki hiányzik. 


született magyarországon, 1943-ban...


Hogy kerültem én Rönökre? Még tavaly tavasszal, amikor a pornóapáti Ómajorral foglalkoztam, egy facebookra feltöltött kép alatt alakult ki egy beszélgetés. 

Sibinger János írta: Egyszer "találtam" egy templomot közvetlenül az országhatáron... érdekes történet kerekedett belőle. Akkor még műszaki zár volt, de az osztrákok szerették volna felújítani, használni a magyar területen álló templomot. Az egyház, az akkori püspök nem akart pénzt áldozni rá. Megírtam, Benkő Sanyi megfotózta, és kétoldalú megállapodásként Horn Gyula magyar külügyminiszter és Alois Mock osztrák külügyminiszter a szombathelyi városházán írták alá az okmányokat. Abban a világban ez nagyon érdekes volt. Természetesen a templomot felújították, a torony keresztjét II. János Pál pápa szombathelyi látogatás alkalmával szentelte meg. Miközben alakultak, formálódtak a dolgok érdekes emberekkel találkoztam, például a templom utolsó plébánosával, aki a szentelésre elhozta magával azt a fogót, amivel átvágta magát a "dróton", miközben az ÁVO-sok dörömböltek a plébánia ajtaján... 

Innentől kezdve érdekelt a hely... ősszel oda is értem. (Most meg úgy jutott eszembe, hogy a nemrég bemutatott Határvidék című dokumentumfilmben is szerepel.)


Rönök a 8-as út mellett található, Szentgotthárd közelében. A Szent Imre templom helyén régen egy másik, egy Árpád-kori templom állt. Ez egy viharban annyira megrongálódott 1898. utolsó vasárnapján, hogy le kellett bontani.

Az új templom alapkövét 1902. november 9-én tették le. Az ünnepélyes szertartást Baumgarten Ferenc címzetes kanonok és kerületi esperes végezte, Bartl József szentimrei plébános segédletével. 

a karzat felőli oldal romokban és ma
A templom Baumgarten Sándor építész tervei alapján épült. A munkálatokat Lang József szentgotthárdi építőmester vezette. A Szent Imre templom hossza és magassága 35 méter, szélessége 15 méter. Az építés költsége százezer korona volt. A kőfaragó munkákat olasz mesterek végezték, a három harang Temesváron készült, Novotny Antal műhelyében. 

fotókiállítás a templomban annak szomorú múltjáról
A felszentelésre 1904. pünkösdvasárnapján került sor. Az akkori plébánoshoz, Bartl Józsefhez még négy község tartozott: Borosgödör (Inzenhof), Jakabháza, Rábafüzes és Sándorhegy. 

ilyen volt a vasfüggöny árnyékában
A trianoni békeszerződés után a templom néhány méterre került az új határtól (a magyar oldalon maradt). 

1945 után, mivel a határsávban volt, megtiltották a híveknek a templom látogatását. Egész pontosan 1951. december 9-ig funkcionált templomként, ezen a napon menekült nyugatra a Sibinger János által is említett plébános, Kőmíves János. 


A templom berendezését ezután elhordták, az épületet sorsára hagyták. A határőrség magasfigyelőként használta. 

a szombathelyi székesegyház ábrázolása az egyik üvegablakon
A szomszédos burgenlandi települések lakossága szomorú szemmel nézte a templom pusztulását, és mikor a politikai helyzet lehetővé tette, mozgalom indult a templom megmentésére. 

1990. március 12-én Szombathelyen írták alá az egyezményt a rönöki Szent Imre-templom megközelíthetőségéről a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között. (Magyarországon az egyezményt a 10/1991. (I. 18.) Korm. rendelet hirdette ki.) 


A helyreállítási munkák 1990 szeptemberében kezdődtek. A torony keresztjét II. János Pál pápa 1990. augusztus 19-én szombathelyi látogatásakor áldotta meg.

56-os és honfoglalási emlékmű a templom mellett
A felújított templomot 1992. szeptember 22-én szentelték fel. Az ünnepi szentmisét dr. Konkoly István szombathelyi és dr. Stefan László kismarton (eisenstadti) megyés püspökök vezette, több ezer hívő jelenlétében.

templomtörténet az osztrák oldalon
Azóta rendszeresek a heti szentmisék. A Szent Imre-templom ma kocsival is könnyen megközelíthető. 

tábla az osztrák oldalon


Források:
- http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6n%C3%B6k 
- http://www.bucsujaras.hu/ronok/tortenet.htm 
- Vasi Digitális Könyvtár (1930-as kép)

A rönöki Szent Imre-templom

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR:

A magyar kultúra napján, amely egybeesik a néhány éve elhunyt művész születésnapjával – 2013. január 22-én lenne Cseh Tamás 70 éves – egész napos eseményre hívjuk meg Önöket az Országos Széchényi Könyvtárba. Reményeink szerint nem csupán Cseh Tamás életművének, alkotásainak színtere, de egy „príma hely” is lesz ezen a napon a könyvtár a Cseh Tamást és dalait szerető tisztelők, barátok, művelődéstörténészek számára. 

Az Országos Széchényi Könyvtárban működő Mozgóképkincs Alapítvánnyal együttműködésben teljességre törekvően gyűjtjük, rendszerezzük, bővítjük és bocsátjuk a kutatók rendelkezésére a Cseh Tamás-archívum anyagát. Felkutatjuk Cseh Tamás pályájának tanúit, szereplőit, interjúkat készítünk Cseh Tamás életének cselekvő részeseivel. E munka során kibontakozik a 60-as évek képzőművésze, az indián táborozást szervező – éppen leérettségizett diák – alakja és feltárulnak a tordasi gyermekkor életutat meghatározó mozzanatai is. 

Egy napra bepillanthatunk Cseh Tamás titkos indián életébe, felállítjuk a tipijét, és barátai segítségével bemutatjuk a legfontosabb indián eszközöket. Kiállítjuk az általa készített csaknem100 metszetet, fellépéseinek színházi, stúdióbeli rekvizitumait, plakátokat, minden lemezének eredeti kiadását, kéziratokat, kottákat, kedves használati tárgyait. A Cseh Tamás-archívum dokumentumaival számítógépeken, az archívum munkatársai segítségével ismerkedhetünk meg, illetve a képernyőkön több ezer fényképet tekinthetünk meg tematikus válogatásban. 

A program 11 órakor megnyitóval kezdődik, amelynek során Bereményi Géza a dalszerző, Jankovics Marcell a képzőművész Cseh Tamást mutatja be, majd a dalokat megidézve déli hangversenyt tartanak barátai: Novák János, Márta István és Kecskeméti Gábor. 

Bemutatjuk a „Levél nővéremnek 2” Katona József színházbéli, 1994 márciusában megtartott premierjéről készült koncertfelvétel restaurált, kiegészített változatát is. Levetítjük a Cseh Tamás arcai című 75 perces összeállítást. 

Este 18 órától pedig Másik János élő koncertet ad a közös dalokból. A dalok és Cseh Tamás egész életművének tárgya a szabadság volt – a több évtized alatt minden szó, minden hangsúly, minden akkord önmagán túl valami mást is jelentett, és ha a sorok között rejtetten is, ha szimbolikusan is: egy szabadságszerető ember vallomása volt. A dalok világa nemzedékek számára jelentette azt: „ahol nincs szabadság, ott nincs szabadság”. 

A Cseh Tamás arcai című egynapos kiállítás, audiovizuális installáció részletes programja:

2013. január 22-én 10 órától 22 óráig az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeletén, mely ingyenes napijeggyel látogatható

11:00 – Megnyitóünnepség 
Bereményi Géza a közös évtizedekre emlékezik. Jankovics Marcell a képzőművész Cseh Tamásról beszél. 

12:00 – Déli hangversenyt adnak régi barátai Novák János, Márta István, Kecskeméti Gábor és Bornai Szilveszter: KONCERT NÉLKÜLE címmel 

A hangverseny után filmvetítések kezdődnek: 
13:00 – Koncert Kolozsváron, a felvétel 1990 februárjában készült 
14:30 – Új dalok est, eredeti felvétel 1990 júniusából 
15:30 – Részlet az Egyetemi színpad búcsú estjéről, 1991 április 
16:00 – Múzeumok éjszakája, koncert 2006 júniusában a Széchényi Könyvtárban 
17:00 – Cseh Tamás arcai – Keresztül az életen, dokumentum-összeállítás 

18:00 – MÁSIK JÁNOS ÉLŐ KONCERTet ad azokból a dalokból, amelyeket hárman írtak együtt Bereményi Gézával és Cseh Tamással 

A filmvetítések folytatása: 
19:00 – Az első időktől… rádió-, film-, koncertfelvételek 
20:00 – Levél nővéremnek 2. – az 1994 márciusi bemutató rekonstruált felvétele 

Egész nap folyamatos vetítés a Cseh Tamás műsorvezette Századunk történelmi sorozat epizódjaiból. A vetítésekkel párhuzamosan munkatársaink a Cseh Tamás archívum gyűjteményét mutatják be. Demonstrációs monitorokon fénykép és mozgókép installációkat láthatnak. Az eredeti kéziratokon, plakátokon, képzőművészeti alkotásokon túl, hangszere, fellépésének eredeti emlékei láthatók. Felállított indián sátra – barátainak segítségével berendezve – ad ritka alkalmat, betekintést a bakonyi „indiánról”. Tisztelője jóvoltából megtekinthető minden megjelent hanglemeze, kazettája, CD-je, a teljes diszkográfiai gyűjtemény. A társalgóban a Takler pincészet, napi címkével ellátott palackjai. – Antoine és Désiré, Angolregény 

E napon – valamennyi programunk és kiállításunk díjmentesen látogatható
– könyvtári körsétákon vehetnek részt
– tárlatvezetéseket tartunk 
– könyvbemutatót rendezünk

Cseh Tamás Nap - OSZK, 2013. 01. 22.